Oranjerie

Verscholen langs prachtige bomenrijen en een nu nog groen grasveld, wordt straks de Oranjerie ontwikkeld. Deze multifunctionele expositie- en tentoonstellingsruimte heeft een ruim en vrij voeroppervlakte en is dusdanig harmonisch gebouwd dat het naadloos opgaat in het verstilde landschap. Een plek waar het bedrijfsleven in alle rust haar relaties kan uitnodigen voor meerdaagse productpresentaties, vakbeurzen in het hogere segment of bedrijvencontactdagen. In de vakantieperiodes zullen er grote overzichtstentoonstellingen worden georganiseerd, waarbij ook de omliggende tuinen worden betrokken. Weer een extra reden voor de regio en toeristen om Gemert een bezoekje te brengen.

Doordat de Oranjerie gelegen is buiten de muren van het Kasteel en er goede logistieke ontsluitingen zijn, kan deze nieuwe locatie zelfstandig opereren en is er geen overlast voor de andere gebruikers en bewoners van het kasteel.