Terug

Parkeren op landerijen bij kasteel Gemert moet zorgen bij omwonenden wegnemen

Ad de Koning Bron: ED 


GEMERT - Bezoekers van het kasteel in Gemert kunnen straks parkeren op de omliggende landerijen.

Met die oplossing worden de toekomstige parkeerproblemen die veel omwonenden vrezen, volgens de gemeente Gemert-Bakel ondervangen. De gemeente wil dat het complex, dat een compleet nieuwe invulling krijgt, straks als geheel ontsloten wordt via de West-Om. Omdat de nieuwe parkeeroplossing buiten het oorspronkelijke plangebied valt, is de gemeenteraad inmiddels ‘bijgepraat', zo meldt de gemeente dindag in een verklaring. 


Het parkeren op de landerijen geldt als een tijdelijke oplossing die, als de raad ermee instemt, wellicht permanent wordt. Daarvoor moet dan wel eerst nader onderzoek plaatsvinden. BL Huisvesting, de ontwikkelaar die het kasteel gaat aanpakken, heeft het parkeren op de landerijen nu aan de nieuwe vergunningaanvraag toegevoegd. Die is nodig voor de verbouwing van de voorburcht, Jezuïetenvleugel en donjon.


Actief meedenken
Volgens de gemeente zien de adviesgroepen Ruimte en Erfgoed, die over de schouder van de ontwikkelaar bij de planvorming meekijken, het parkeren op de landerijen als ‘voorstelbaar'. Wethouder Inge van Dijk (CDA) is blij met de parkeeroplossing. ,,Kasteel Gemert is een belangrijk project, dat we ook als gemeente willen laten slagen. Daarom denken we actief mee met de ontwikkelaar om het plan voor iedereen zo goed mogelijk in elkaar te steken. Voor de mensen in de omgeving en, door het plangebied waar mogelijk onaangeroerd te laten, ook voor onze eigen inwoners en toeristen. Het kasteelproject is balans zoeken tussen behoud door ontwikkeling en soms behoud van wat er al is", aldus Van Dijk.