Terug

Kasteel Gemert start met restauratie Hoofdburcht Bijzondere Expositie “historie inspireert de toekomst” tijdens Open Monumentendag op 13 september


De restauratie van de Hoofdburcht van Kasteel Gemert gaat voorjaar 2021 van start. Onlangs is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de appartementen in de Hoofdburcht en de sloop van de refter definitief geworden. We hebben het ontwerp en de afspraken met de gemeente naar aanleiding van diverse zienswijzen op onderdelen aangepast. Ook zijn er nadere afspraken gemaakt aangaande openstelling van diverse onderdelen van het Kasteel zoals het Kasteelpark, Donjon en de bijzondere gewelven van de Hoofdburcht. Deze blijven voor het publiek toegankelijk, ook na de restauratie. Eigenaar Bas van de Laar is bijzonder blij dat de beoogde werkzaamheden draagvlak hebben bij de gehele samenleving. Het is een duidelijk signaal dat iedereen klaar is voor een nieuwe toekomst van het kasteel. Een toekomst waarbij het verder in verval raken van het kasteel wordt voorkomen en die garant staat voor een vitale nieuwe bestemming. Op dit moment werken we samen met de gemeente aan afronding van de omgevingsvergunning voor het Hotel, Museum in de Donjon en de appartementen in de Hoofdburcht. Hierover gaat het college van burgemeester en wethouders binnenkort besluiten waarna de procedure start met het ter inzage leggen van de omgevingsvergunning.

Bouwvoorbereidingen
Het kasteel en de kasteeltuin worden gekenmerkt door een schitterende en waardevolle natuur. Het is vanzelfsprekend dat alle activiteiten met respect voor flora en fauna plaatsvinden. Er wordt daarom gewacht met de restauratiewerkzaamheden totdat de verschillende bijzondere en beschermde diersoorten uit hun winterslaap zijn ontwaakt. De activiteiten zullen dan ook in alle waarschijnlijkheid het voorjaar van 2021 opgestart worden. Vóór die tijd worden afspraken gemaakt met deskundigen en gespecialiseerde restauratieaannemers.

Open Monumentendag
U hoeft echter niet te wachten totdat de werkzaamheden gerealiseerd zijn om te zien wat er met het kasteel gaat gebeuren. Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september van 12.00 uur tot 17.00 uur, kunt u kennismaken met het kasteel. Het hoogtepunt van het bezoek is een speciale licht-expositie met het thema “historie inspireert de toekomst” die gehouden wordt in de Hoofdburcht die van binnen toegankelijk is. Een voorproefje middels lichtbeelden van de exclusieve residenties tijdens een rondgang over drie etages en het souterrain met zijn fraaie gewelven. U wordt op een bijzondere wijze gewaar van hoe u anno 2020 kunt wonen als een kasteelheer en kasteelvrouw. Ook de VVV leidt belangstellenden graag rond met mooie verhalen over het bijzondere kasteelterrein en kasteelpark.

Tijdens de Open Monumentendag op 13 september is onder begeleiding van de VVV het kasteel, waaronder de Donjon en de kasteeltuin, voor iedereen toegankelijk. De VVV organiseert dan rondleidingen over het kasteelterrein. Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen van het RIVM. Tijdens een toer door de Hoofdburcht, worden onder de noemer ‘historie inspireert de toekomst’ de plannen voor de ontwikkeling van het kasteel op een bijzondere wijze aan het publiek gepresenteerd. U bent op 13 september tussen 12.00 uur en 17.00 uur van harte welkom. Kinderen onder 18 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen.

Verkoopbijeenkomst in oktober
Voor diegenen die serieus interesse hebben in wonen op kasteel Gemert, organiseert de familie Van de Laar met haar bedrijf BL Huisvesting in oktober een feestelijke verkoopbijeenkomst. Tijdens deze manifestatie krijgt u alle informatie over de acht beschikbare appartementen die gerealiseerd worden en de hoge hospitality  servicemogelijkheden die standaard aan wonen op het kasteel verbonden zijn. Binnenkort wordt hierover meer bekendgemaakt, onder andere via de nieuwe website van Kasteel Gemert die u vanaf 13 september kunt bezoeken.