Terug

Commissaris van de koning Wim van de Donk ontvangen voor lunch op Kasteel Gemert

Commissaris van de koning Wim van de Donk bracht donderdag 14 juni een werkbezoek aan Gemert-Bakel en bezocht daarbij onder meer Kasteel van Gemert, waar hij een ontmoeting had met diens nieuwe eigenaar Bas van de Laar van BL Huisvesting. 

“Het is mooi om te zien hoe de bijzondere bediening vol trots onze soep kwam brengen’, aldus de commissaris van de koning, ‘Net als de nieuwe ‘kasteelheer’ trots is op de plannen met deze prachtige locatie.”

Erfgoed voor de toekomst
“Brabant bezit een enorme schat aan cultureel erfgoed waar momenteel plannen mee zijn. Daar zijn we heel blij mee. Bij de ontwikkeling daarvan moeten we echter zeer specifiek kijken naar wat echt bewaard moet blijven voor de geschiedenis en niet zomaar mag verdwijnen. In die lijst stond Kasteel Gemert heel hoog.” De heer Van de Donk vervolgt: “Het kasteel is van grote cultuurhistorische waarde voor Brabant. Zo vonden hier direct na de oorlog bijvoorbeeld de Brabantse Kasteeldagen plaats, een soort Brainport avant la lettre, en werd met alle partijen nagedacht hoe we Brabant weer welvarend konden maken. Mijn droom is om in 2020 het Brainport topoverleg hier te gaan organiseren. Dat doen we graag in Brabants cultureel erfgoed. Waarom? We hebben veel tradities in Brabant en als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je naartoe wilt.”

Voor Gemert
“Monumenten moet je niet alleen restaureren, maar je moet er ook in investeren. En met het kasteel hier mag wat mij betreft lekker tempo worden gemaakt. De Gemertse bevolking heeft al lang genoeg wacht op een nieuwe bestemming voor het kasteel. Erfgoed is niet alleen iets van gisteren, maar ook van de toekomst.”

Op de vraag of dit een belangrijke, nieuwe economische drager voor de gemeente Gemert-Bakel kan zijn, antwoordt de commissaris bevestigend: “Ik zie in heel Brabant veel nieuwe ontwikkelingen, ook hier in het kasteel. In eerste instantie doen de ondernemers dat zelf, maar al sinds de Kasteeldagen praten ondernemers en besturen in Brabant voortdurend samen over wat wel kan en wat niet. Zo is hier al in het voortraject overleg geweest met provincie, gemeente en projectontwikkelaar, daarbij gebruikmakend van deskundigen met ruime ervaring in soortgelijke projecten in heel Brabant.” Ook de problematiek rondom de N279 blijft niet onbesproken: “Dit soort plannen verdient een goede bereikbaarheid van de gemeente. De gesprekken daarover zijn constructief en open. De knelpunten en infrastructuur zullen moeten worden aangepakt.”