Terug


Duurzaam, kwaliteit en ervaren


Door de (her)ontwikkeling van eigentijdse functies verbinden we het verleden, heden en toekomst. Dit doen we aan de hand van drie uitgangspunten: duurzaam, kwaliteit en ervaring. Die uitgangspunten worden gecombineerd binnen vijf bijzondere gastvrijheidsconcepten die worden gevoed, versneld en mede-ontwikkeld door een onafhankelijke cultuurorganisatie en de VVV Gemert.”

Behoud door ontwikkeling en herbestemming is een belangrijke voorwaarde voor de vitaliteit van het kasteel. Samen met ondernemers, kunstenaars, overheden, gebruikers, huurders & kopers van appartementen, opdrachtgevers, gasten en vrijwilligers houden we het kasteel en de gronden eromheen levend. We geven ze een nieuwe toekomst met moderne functies, maar altijd met respect voor de historie en de natuur. Samen zorgen we ervoor dat de verhalen van kasteel Gemert niet verloren gaan. Want een monument alleen, zonder context en zonder mensen, is een object zonder ziel.

Een monument beheren doe je nooit alleen. Zij bieden kansen om samen nieuwe eigentijdse functies te ontwikkelen die verleden, heden en toekomst verbinden. Dit doen we aan de hand van drie uitgangspunten:

Duurzaam
Tijdens de ontwikkeling zullen we kiezen voor een duurzame vorm van het verwezenlijken van kringlopen; de al verwerkte grondstoffen in bestaande constructies worden waar mogelijk opnieuw gebruikt voor een hedendaagse en toekomstige functie. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden steeds meer

mogelijkheden om de noodzakelijke energietransitie door te voeren. Daartoe zullen we dan ook energiebesparing en aanpassingen om hernieuwbare vormen van energie te gebruiken gaan doorvoeren.

Alle gastvrijheid concepten zullen minimaal 70% van de grondstoffen betrekken uit de regio en werken volgens de seizoenen. Daarnaast speelt de groenten- en kruidentuin van Gemert een centrale rol in het concept en de verhaallijnen. ‘De boer op tafel’ zal op menig  onderdeel zichtbaar zijn en plaatst zo de rijke historie van landbouw in de regio in de spotlight.

Kwaliteit
De lange geschiedenis maakt duidelijk dat Gemert altijd een onafhankelijke positie heeft ingenomen en ook nu is dat nog steeds voelbaar. Kasteel van Gemert en haar concepten moeten dusdanig ontwikkeld en herstemd worden dat het op meerdere onderdelen het ‘omrijden waard is’. Er moeten nieuwe doelgroepen worden aangetrokken om de economische doelstellingen waar te maken voor het Kasteel en samenleving. In alle facetten staat kwaliteit in uitvoer en concept hierin centraal, denk aan inrichting, spraakmakende horecaconcepten, bijzondere woonconcepten etc.. Maar ook de bewijslast en letterlijke ervaring van de gast en opdrachtgever moeten uitmuntend zijn. De verschillende uitverkiezingen als, ‘beste meeting locatie van NL’, ‘beste kopje koffie van de regio’ en ‘beste trouwlocatie van Nederland’ gaan ons hierbij helpen. Met als droom een Michelinster voor het nog te ontwikkelen restaurantconcept in het poortgebouw.

Ervaren
Er is al eens eerder uitgesproken door Hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld dat ‘de Gemertse identiteit niet bestaat‘ en hiermee heeft Gemert juist wél een eigen en herkenbare identiteit gekregen. De Gemertse geschiedenis laat keer op keer zien dat met invloeden van buiten, ‘vreemde’ machthebbers en ‘afwijkende’ culturele opvattingen van een plaatselijke cultuur, een uiterst boeiende, levendige en innovatieve gemeenschap is ontwikkeld.

We gaan bezoekers, bewoners en gasten op verschillende manieren laten ervaren waar we vandaan komen en daarmee de omgeving van nu en morgen in perspectief plaatsen. In samenwerking met de Heemkundekring en overheid willen we vaste en wisselende tentoonstellingen en exposities ontwikkelen, die een frisse kijk geven op het verleden, heden en toekomst. Hierbij gebruik makend van de nieuwste technologieën en presentatiemethodes. Niet enkel de historische gebouwen, maar ook de gronden eromheen zullen een interactieve benadering gaan krijgen.

Dit alles natuurlijk ook weer in het besef dat er nieuwe doelgroepen en bovenal ook kinderen moeten worden aangesproken in dit alles. Enkel dan kan er economische en maatschappelijke waarde worden gecreëerd.