Terug


Cultureel erfgoed


Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse culturele identiteit en een bron van kennis over het verleden. Het versterkt onze identiteit, draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid en het verhoogt de kwaliteit van onze samenleving. Daarom dient het kasteel, ‘Parel van Europa’ bewaard en toegankelijk te worden voor de lange termijn en voor een groot publiek.

De provincie Noord-Brabant vindt dat cultuur vooral dient om te verrijken, mensen en partijen te verbinden en de culturele sector professioneel en economisch te versterken. Door te investeren in de herbestemming en instandhouding van monumenten wordt deze rijkdom zichtbaar en vormt als zodanig een belangrijk maatschappelijk kapitaal voor de gehele regio, op het gebied van leefbaarheid, toerisme, werkgelegenheid en het versterken van de lokale economie. Bovendien beschikt het kasteel over een enthousiasmerend en samenbindend vermogen om allerlei betrokken partijen op een constructieve manier in gesprek te brengen en het positieve uit ieder mens of organisatie te halen. Graag willen we het Kasteel van Gemert ook internationaal op de kaart zetten. Nederland heeft een rijke historie en deelt een verleden met veel landen over de gehele wereld.”