Terug


Projectontwikkelaar, investeerder en pandbewaarder

Bas van de Laar

Gebiedsontwikkelaar Bas van de Laar investeert met zijn bedrijf BL Huisvesting in de beste kwaliteit van Nederland, met bijzonder veel liefde voor monumentale gebouwen en historische kernen. Dat noodzaakt vrijwel altijd tot maatwerk, gebaseerd op een tweeledige basisfilosofie: geen concessies doen aan de kwaliteit en cultuurhistorische waarde en optimaal ontwikkelen voor de gebruiker. Daarbij willen ze vooral sámen ontwikkelen met betrokken partijen, met oog voor de gebruikers en omgeving, want dat levert de hoogste blijvende meerwaarde op. Voor de projecten heeft BL Huisvesting het principe van Persoonlijke Huisvesting ontwikkeld. De koper van een huis krijgt de keuze uit een aantal typen, architectuurstijlen, afwerkingsdetails, duurzaamheidsopties, indelingen en uitbreidingsmogelijkheden. Naast het ontwikkelen van woningbouwprojecten investeert BL Huisvesting tevens in de kwaliteit voor winkels en bedrijven eromheen. Daarmee kunnen deze projecten een kwaliteitsimpuls betekenen voor het hele centrumgebied van een dorp of stad. Omdat een dergelijke planontwikkeling van toegevoegde waarde is voor de gehele omgeving, moet deze op een breed draagvlak kunnen rekenen en is een goede gebiedscommunicatie daarom essentieel. Daarbij staat altijd de vraag centraal hoe ze de wensen van gebruikers, omwonenden en overheid optimaal kunnen integreren in een ontwerp. “Als het allemaal past, kunnen we met elkaar mooie dingen realiseren. Een project is voor mij pas geslaagd, als ik zeker weet dat ik er zelf op mijn 70e ook nog graag kom. Dan heeft het betekenis.Initiatiefnemer, investeerder en pandbewaarder

Pieter Aalbers

The Attention Group is een succesvol ondernemerschap van Pieter Aalbers en Adriaan Derksen, dat door investeerders steeds vaker gevraagd wordt om mee te denken over de herontwikkeling van markante locaties met vernieuwende meeting-, horeca- en leisureconcepten. Pieter en Adriaan noemen zichzelf pandbewaarders.

In hun adviserende rol delen ze hun ervaringen en helpen om markante gebouwen een duurzame toekomst te geven. Daarbij fungeren hun gedrevenheid en passie als brandstof die initiatieven in beweging brengt. Ze willen een duurzame waarde en ontwikkeling creëren die het als het ware het cement vormt tussen de stenen en ervoor zorgt dat de waarde van gebouwen structureel toeneemt. TAG heeft inmiddels al meerdere monumentale gebouwen omgetoverd in gewilde vergader-, congres- en evenementenlocaties in het topsegment. ‘Wij geven de gebouwen terug aan onze gasten én de omgeving.’

De bedrijven en/of concepten van The Attention Group worden meermaals al benchmarkt gebruikt en zijn al vaker onderscheiden. Zo zijn ze in 2016 met de Mariënhof uitgeroepen tot beste trouwlocatie, Is de net geopende Wijnbar Zuster Margaux in haar eerste jaar direct finalist van Nederland geworden. Daarnaast is Pieter meermaals als winnaar uitgeroepen van diverse horecaconcepten.